Neka svaka ćelija vašeg tela usvoji nova uverenja

Povratak na Novosti
Neka svaka ćelija vašeg tela usvoji nova uverenja | Velvet Centar

Neka svaka ćelija vašeg tela usvoji nova uverenja

Neka svaka ćelija vašeg tela usvoji nova uverenja.

Uverenja stičemo i kreiramo kroz naša iskustva stvarnosti, onoga što mi mislimo da stvarnost jeste.

Koja god uverenja imate, u pravu ste

Uverenja stičemo i kreiramo kroz naša iskustva stvarnosti, onoga što mi mislimo da stvarnost jeste, od najranijeg uzrasta kada počinjemo da egzistiramo na ovom svetu kao individue. Jednostavno rečeno uverenje je ono u šta verujemo pa bilo to tačno ili ne, dokazano ili nedokazano, moguće ili nemoguće… MI U TO VERUJEMO. 

A to u šta verujemo je naša istina.

A to u šta verujemo je naša unutrašnja definicija. 

A to u šta verujemo je naša spoljašnja manifestacija.

Pored uverenja koja formiramo po osnovu sopstvenog iskustva, postoje i uverenja koja svesno, a najčešće nesvesno integrišemo u svoj sistem verovanja, a ona potiču od uticajnih osoba u našem dosadašnjem životu:

Roditelja, odnosno porodice

Vršnjačkih grupa

Okoline

Partnera

Prethodnog iskustva

Kolega sa posla, ili klijenata

Uverenja su naša subjektivna tumačenja

Uverenja su više od naših misli, više od onoga što pričamo sami sebi, više od onoga što nam neko drugi priča ili pokazuje (jer mi u to možemo da verujemo ili ne). Uverenja su naše tumačenje, potpuno subjektivno tumačenje i zaključivanje o situaciji u kojoj smo se našli, događaju kome smo prisustvovali, što smo doživeli u interakciji sa drugim osobama, iskusili, ili onoga što znamo o sebi.

Stoga je to uvek lično iskustvo i izfiltriran unutrašnji doživljaj. Uverenje je izvesnost na temelju onoga što mi mislimo da je istina i kao istinu osećamo u našim srcima. Tako uverenje integriše ceo naš sistem (um, telo i emocije) da funkcionišu kao jedinstvo od momenta kada nešto poželimo, zamislimo, promislimo, odlučimo, pokrenemo, zastanemo, ponovo preispitamo, radimo i uradimo. 

Od uverenja nam zavisi život

Uverenja su ta koja određuju značenje i mogućnost, a tako i naše usmerenje i ponašanje u situacijama i interakcijama, komunikacijama sa drugima. Uverenja su jezik kojim pričamo sami sa sobom, a i drugim ljudima kroz našu fiziologiju i ponašanje.

Ja bih rekla uverenja su nešto od čega nam život zavisi! Jer svako zadovoljstvo, radost, sreća, osmeh, ta divna pokretačka energija koju osećamo, motivacija koja nas gura – je ostvarenje uverenja. I svaki bol, patnja, strah, ljutnja, neuspeh, razočarenje, pad i gubitak volje – je ostvarenje našeg uverenja.

Uverenja imaju moć samopredskazanja

Potencijal =Uverenje=Akcija=Rezultat=Uverenje

To je začarani krug. Svi se rađamo sa potencijalom, izgrađujemo ga i nadograđujemo tokom života. Imamo planove za život, i u skladu sa tim preduzimamo i akcije kojima ostvarujemo određene rezultate. A kakav je rezultat koji postignemo – dobar, ok, loš ili poražavajući- po tom osnovu formiramo uverenje – da li smo uspešni, da li smo dovoljno vredni, da li imamo to što je potrebno, da li zaslužujemo.

Na taj način određujemo sopstvene GRANICE. Sigurna sam da vam je već poznata krilatica, da ni nebo nije granica, već naš UM.

Ono što je mnogo važnije da znamo je da su Uverenja MOĆ, da su Uverenja IZBOR.

Promeniti uverenja koja vam ne služe

Kada poznajete svoja uverenja, posebno ona koja vas ne podržavaju, koja vas ograničavaju da zastupate sebe i svoje interese, da ispoljavate sebe, da odlučno idete ka ostvarenju svojih ciljeva važno je da prepoznate da su to samo uverenja koja ste stekli ugledanjem na neke osobe ili iskustvom kroz neke situacije koje su odavno deo vaše prošlosti. I ako je to uverenje jednom bilo tačno, vi sada idete dalje kroz život, kroz nova iskustva i možete ga promeniti. Jedno loše iskustvo ne mora da oblikuje vaša buduća iskustva. 

Jer ponekad, jedina stvar koja stoji između vas i vaše sreće je uverenje. I vi možete da birate da li ćete dozvoliti da se verovanje koje je jednom bilo tačno sada ispreči između vas i vaše sreće, ili možete da izaberete da pružite šansu novom iskustvu bez ograničavajućih verovanja i da pustite da vas povede u sasvim novo iskustvo. U avanturu!

Prepoznajte svoja uverenja

Kako ćete prepoznati uverenja ?

Uverenja smo sami konstruisali u svom umu, a možemo ih uvek prepoznati kroz ono što pričamo sami sebi ( unutrašnji dijalog) ili drugima. Odnose se na izjave poput :

Mogu – ne mogu

Moguće – Nemoguće

Morati – Ne morati

Trebalo bi – Ne bi trebalo

Činiti

Značiti

Uzrokovati

Jer

Uvek – Nikad

Svako – Niko

Kako biste saznali da li vas uverenje podržava u ostvarenju svojih želja ili težnji, kada ga prepoznate postavite sebi pitanje: Šta će se desiti, kako će moj život izgledati za 5 godina ako nastavim da verujem u to?

Podelite na

Leave a Reply

Povratak na Novosti