Energija – njena moć delovanja na naš život

Povratak na Novosti
Energija – njena moć delovanja na naš život | Velvet Centar

Energija – njena moć delovanja na naš život

Energija je uvek otvorena, protočna i spremna da nam se da. Pitanje je samo koliko smo mi spremni da je prihvatimo i da verujemo. 

Energija i njena moć delovanja na naš život

Danas je gotovo nemoguće doživeti potpuno ozdravljenje ili isceljenjenje, živeti ispunjen i kvalitetan život ako uzimamo u obzir samo naše fizičko telo i psihičko stanje. Naše psihičko stanje i fizičko telo je to koje nam daje poslednje upozorenje da nešto već dugo vremena ne štima na emotivnom nivou, kao i duhovnom aspektu našeg bića.

Energija je Živototvorna sila, od koje sve postoji i postaje

Kada pričamo o moći delovanja energije na naš život, istaknuti nobelovci i kvantni fizičari su se tokom XX veka složili da čovek, samo posmatrajući situaciju, menja i utiče na njen tok i krajnji ishod. Pri tome, kao što još od osnovne škole znamo da postoji prirodni lanac ishrane, znamo i to da čovek ne može delovati kao jedinka u prirodno povezanom sistemu.

Sve što činimo prema sebi i drugima ima daleko veće uzročno-posledične reakcije u odnosu na to kako to vidimo, čujemo i osetimo u jednom trenutku. Sve blagodati koje uživamo nastaju iz verovanja, motivacije i pokretačke sile koja nas gura da ono od srca željeno ostvarimo za sebe. Bolesti zbog kojih brinemo, koje napadaju naš prirodni imuni sistem nastaju prvo tako što nam opadne energija, životna snaga, a samim tim i vera. 

Prikladan naziv za Energiju je tada Živototvorna sila, od koje sve postoji i postaje.

Prihvatanje sebe

Od silnih predmeta sveukupnog školovanja, nismo učili najvažnije.

O prihvatanju sebe u celovitosti kao svesnog, izvorno moćnog duhovnog bića, kao i verovanju u sebe i sopstvene sposobnosti, potencijale, talente. Značaju i doprinosu koji možemo dati svetu kada od malih nogu negujemo i osnažujemo svoju autentičnost.

Umesto toga, mali i nemoćni , osetljivi kao glina koja se oblikuje pod rukama, oblikovani svakako jesmo, ali samo zato da bi stali u standardizovane kalupe, a svaka odstupanja obično su nailazila na negodovanja, neprihvatanja i kazne.

Disbalans energetskog toka

Još u ranom detinjstvu počeli su da se stvaraju prvo otpori, pa onda i blokade, što je vodilo ka disbalansu energetskog toka darovanog nam po rođenju.

Odbacujući ili potiskujući delove sebe koji nisu prihvatljivi ili korisni u velikom svetu, samo smo nastojali da se prilagodimo plaćajući cenu tek nakon 30, 40 godina života kada nas neka ozbiljnija dijagnoza ili životni događaj opomene da treba da uzmemo u obzir sopstvene želje i potrebe, a ne naučene obrasce ponašanja.

I tada tek ponovo počinjemo da se otvaramo za znanja, metode i prakse stare koliko i naši prvi preci.

Prihvatanje Višeg duhovnog apsekta

Učeći i radeći sa Energijom kroz mnoštvo metoda i tehnika, mi mirimo u sebi religiozno i naučno, znanje i iskustvo, intuiciju i logiku, razum i emocije, prihvatajući Viši duhovni aspekt sebe. Na taj način prihvatamo sebe kao fizičko, mentalno, emotivno i duhovno biće.

Jer samo kada su nam svi ovi aspekti u miru, balansu i toku, tek onda možemo pričati o dostizanju kvalitetnog života.

Protok energije

Energija utiče na sve aspekte podjednako i dovodi do protoka na mestu gde su bile blokade, do isceljenja na mestu gde postoji i medicinska dijagnoza.

Vrlo je važno znati da Energija najveći deo „posla“ radi upravo na onome što zovemo energetskim telom. Tek kada se saniraju uzroci na ovom nivou, pozitivni efekti se po automatizmu prenose i na naše emocionalno, mentalno i fizičko telo, jer se uglavnom tek na tim nivoima ispoljavaju posledice.

Podelite na

Leave a Reply

Povratak na Novosti